Ladyverksamhet

Lyckas Lionsverksamheten och klubben i sitt värv, engagerar verksamheten inte bara Lionbrodern, utan också respektive Lady och övriga familjemedlemmar vid de olika evenemangen. Speciellt gäller detta årsfesten, servicedagen (Ingahemet), liksom FRK-bastukaffet i samarbete med FRK-Ingåavdelningen, julmarknaden, pjäxdansen, Runebergssupén, 1- Maj samt loppisen och givetvis avslutningen. Vid flere av dessa evenemang går det också utmärkt att övriga familjemedlemmar deltar.

Ett Ladyinitiativ, som med god fart håller på att bli tradition, är bekostandet av extra sommarhjälp till Ingahemmet. Avsikten är att beskosta 1-2 sommarjobbare (Ladies 1 månad, Lions 1 månad) vilkas uppgift är att sällskapa med klienterna, ge dem lite extra tid, vilket den permanenta personalen alltför sällan har tid och möjlighet till. Kontaktperson är kommunens vårdledare.

Under verksamhetsåret 2008-09 anmälde sig Ladies också att efter behov delta i Ingå församlingars initiativ 'Vuxna på byn'.