Historia

Grundandet 1967 försigick så att två lionsbröder i LC Virkkala-Virkby, ingåborna Albert Lindquist och Holger Mangström tog initiativ till grundandet av vår klubb. De två fungerade som valutskott och enväldiga stiftare och det första mötet hölls den 15 februari 1967. Klubben hade då 16 medlemmar, s.k. charterbröder.

Det egentliga dopet skulle ske vid en särskild högtidlighet nämnd Charternight. Det skedde den 18 november 1967. Fadderklubb var LC Virkkala-Virkby. Vid denna festlighet undertecknades stiftelseurkunden varefter den överläts till klubben. Klubbens fana invigdes vid klubbens 5-årsjubileum den 18 november 1972. Klubbens bordsstandar godkändes 10 november 1967.

Under LC Ingå:s första år intogs ett tiotal bröder hemmahörande i Sjundeå. Tanken på en egen klubb föddes så småningom bland dessa bröder och sålunda grundades LC Sjundeå-Siuntio – vårt fadderbarn, den 7 maj 1976. Den nya klubbens charternight hölls de 9 oktober 1976.

Under LC Ingå:s verksamhetstid har tillsvidare författats 5 historiska tillbakablickar. Den första utkom till 10-års jubiléet, den andra skrevs till 20-års jubiléet den tredje författades till 25-års jubiléet. En fjärde tillbakablick tillkom i samband med klubbens 30-års jubileum och ytterligare en tillbakablick såg dagens ljus i samband med 40-års jubiléet.

De första stadgarna godkändes vid månadsmötet 19.04.1967 och fastställdes av justitieministeriet 11.09.1967. Stadgarna har omarbetats utgående från de ursprungliga 1987. Emedan dessa inte hade registrerats förnyades de igen hösten 2006. De nya stadgarna som grundar sig på förbundets modellstadgar godkändes slutligen av månadsmötet i december 2006 och registreringen skedde år 2007.