Verksamhetsplan 2022-2023

Månadsmötet hålles tredje onsdagen i månaden kl. 19.00 ifall inte annat anges.

Styrelsemöte januari 10.1. 2023  kl 19

Månadsmöte januari 18.1 kl 19 Wilhelmsdal

Styrelsemöte februari 7.2 kl 19

Månadsmöte februari 15.2 kl 19 Wilhelmsdal

Styrelsemöte mars 7.3 kl 19

Månadsmöte mars (+förslag till ny styrelse) 15.3 kl 19 Wilhelmsdal

Styrelsemöte april 11.4 kl 19

Månadsmöte april (valmöte) 19.4 kl 19 Wilhelmsdal

1-maj jippo 1.5 kl 10.30-12

Styrelsemöte maj 9.5 kl 19

Månadsmöte maj 17.5 kl 19 Wilhelmsdal

Uppvaktning, De stupades dag 21.5.

Loppmarknad 10.6 kl 9-13