Välkommen till Lions Club Ingå r.f.

Ingå kyrka och hamn

Lions är världens största serviceorganisation och dess världsomfattande verksamhet baserar sig helt på frivilligt arbete som fokuserar på ungdomen, den äldre befolkingen och övriga i behov av hjälp.

Lionsklubb Ingå r.f.:s främsta uppgift är att verka för den egna hemorten och dess invånare i behov av hjälp. Exempel på vår verksamhet är att t ex understöda dag- och åldringshem, ungdomsverksamhet, bevilja stipendier till skolor, hjälpa krigs-veteraner och reparera åldringars bostäder. Läs mer om hur vi hjälper här!

Medlemskapet i denna världens största serviceorganisation gör också vårt ansvar världsomfattande. En av organisationens stora serviceuppgifter är att hjälpa blinda och synskadade i utvecklingsländerna. Även Lions i Finland är med och stöder dessa program. Läs mera om Finlands Lionsförbunds verksamhet här.

Intresserad av att komma med i Lions? Läs mera i vår flyer och tag kontakt!

LC Ingå flyer

Lions Club Ingå flyer