Verksamhetsformer

Verksamheter inom åldringsvården

Klubben införskaffade sponsorer och förmedlade i början av sommaren 2019 en Riksha-elcykel till Lönneberga i Ingå. Tanken med rikshan är att erbjuda en möjlighet för Lönnebergas och sedermera också Katthults invånare att få åka på turer i centrum av kyrkbyn.  Ett system med ett 30-tal frivilliga har upprättats i samarbete med kommunen som ansvara och koordinerar verksamheten i sin helhet. I slutet av sommaren 2019 visade cykelns avståndsmätare en sammanlagd sträcka på över 800km och corona-pandemin till trots så rullade rikshan ca. 500 km under 2020.

Klubben deltar varje höst i bastukaffe -arrangemanget på Lönneberga som koordineras av Finlands Röda Kors. En sångkväll med kaffe och tilltugg har ordnats 1-2 gånger i året. Under en längre tid har klubben finansierat sommarjobb åt två ungdomar som hjälp på Lönneberga. Klubben erbjuder i mån av möjlighet bärhjälp vid begravningar.

Verksamheter för ungdomar

Klubben har i över 50 års tid under våren ordnat en uppsatstävling för alla skolelever på 6-klass i kommunen. De bästa uppsatserna premieras med pris som delas ut på skolans våravslutning. Lions ingår som aktiv aktör i finansiering av stipendier för elever i grundskolan och i andra utbildningsstadiet (gymnasiet och yrkesskola). Klubben förmedlar platser till det internationella ungdomsutbytet under sommaren som koordineras av Lionsförbundet.

Marknader

Den stora Loppmarknaden andra lördagen i juni är klubbens största aktivitet under året. Donerade möbler och lösöre samlas in under året och säljs under loppmarknaden.

En traditionell Julmarknad med försäljning av julgranar, lotter och bakverk ordnas årligen sista lördagen före julafton.

Alla medel som samlas in ges oavkortat till välgörande ändamål. Alla klubbens administrativa kostnader finansieras med klubbmedlemmarnas medlemsavgifter.

Uppvaktningar och ljusen vid hjältegravarna

För att hedra de i krigen stupade uppvaktar klubben med kransnedläggning vid hjältegravarna i Degerby och Ingå kyrkby på de stupades dag och på självständighetsdagen.
Klubben sköter om tändningen av lyktorna vid hjältegravarna på självständighetsdagen och under jul.

Julgranen i kyrkbyn

Klubben organiserar varje år transport och ljus till en stor julgran i kyrkbyn. Klubben donerar även granar till servicehemmen för åldringar i kommunen.

Valborgsprogram

Klubben organiserar på första maj valborgsprogram i kyrkbyn med försäljning av ballonger, våfflor, kaffe och korv. Ingå Frivilliga Brandkår deltar och i programmet ingår körsång.

Understöd och hjälp till lokala föreningar och personer

Klubben beviljar i mån av möjlighet årligen ett antal mindre understöd till föreningar och mindre bemedlade familjer och personer på basen av fritt formulerad ansökan skickad till styrelsen. Till julen brukar matkassar och presentkort delas ut till behövande. Klubben samarbetar aktivt med kyrkans diakoniarbetare. Praktisk hjälp erbjuds på basen av ansökan av en talkogrupp.

Ladyverksamheten

Även om alla klubbens medlemmar är män innefattar verksamheten en aktiv ladysektion med egna möten, aktiviteter, medelinsamling och välgörenhetsverksamhet.

Samarbete med klubbar i närregionen

LC Ingå ingår i B-distriktets tredje regions tredje zon som även innefattar andra klubbar i Västnyland (Ingå, Karis, Ekenäs, Tenala-Bromarf och Hangö). Representanter för klubbarna sammankallas till möten 1–2 gånger i året och ordnar i samarbete med DUV i Västnyland rf den populära DUV-dansen i Skogby i början av juni.